אף מים" : המונח "אף מים" מתייחס אל חריץ שממוקם בתחתית אדני חלונות אשר נועד לשנות את זרימת מי הגשמים כך שלא ימשיכו לזרום על גבי תחתית הסף, אל מקום החיבור בינו לבין הקיר, אלא ישנו את נתיב זרימתם ויטפטפו כלפי מטה לפני הקיר ובכך מושג קיר יבש.
"אף מים" ניתן גם לראות בתקרת קומת העמודים. (לצערנו לא בכל בניין בוצע למרות תקנות הבנייה)
אף המים" בקומת העמודים מבוצע לרוב ע"י מגרעת בתקרה שמבוצע בתהליך הבניה או זווית אלומיניום שמבוצע בהליך שיפוץ , שבהמשך נסביר למה הפתרון לקוי.
במקרים רבים בהם נתקלנו בעת סיורנו בבניינים, יעילות המגרעת / אלומיניום גילינו בחוסר יעילותם
בבניינים בהם בוצעה מגרעת ל "אף מים", המים נעמדו לפני המגרעת ועם הזמן, מעצם השתהות המים על סף המגרעת, גרמו לנזק ובקיעת הבטון וחשיפת הברזל
בבניינים בהם בוצע "אף מים" מאלומיניום,
נוצרו 2 בעיות

     (1)
 התקנת אף המים מצריכה את התקנתו בקצה הסף עם ברגים, מה שמצריך קידוח בבטון והתקרבות לברזל הזיון,
שיגרום לנזק עתידי

(2)
 בגלל הפרשי התפשטות בין האלומיניום לבין הבטון, האלומיניום מקבל עיוות קשתי, ומתרחק מהתקרה, ובכך לא מקיים את משימתו בהפלת המים הנגרים עוד לפני הקיר
מילוי סיליקונים, לא יעיל במקרים אלה

*********************************************

 לחברתנו פיתרון יעיל למניעת בעיות אלה לטווח ארוך יותר אשר הוכיח את עצמו במהלך השנים