שיפוץ מבנים ובניינים משותפים

איטום בניין

התייעץ עם המומחים שלנו

שיפוץ בתי מגורים

איך מוציאים את פרויקט ה”שיפוץ ברכוש המשותף” אל הפועל מול כל המכשולים?

פרופיל ביצוע : ראשית דבר, נזהה את כלל הגורמים השותפים, והחוקים החלים בפרויקט מסוג זה.

תקציב / כספים – כצפוי מראש, עבודות השיפוץ והאחזקה תלויות בתקציבים כספיים, שוטפים וחריגים מאת בעלי הדירות. סביר שלכך יהיה צורך בגבייה חריגה מכל בעלי הדירות.

נציגות – בבניין משותף קיים “ועד בית” שהינו גוף משפטי נבחר, שמהווה “נציגות” של דיירי הבניין. במקרה שאין נציגות ע”פ התקנון, או שהנציגות אינה פועלת כראוי, רשאי המפקח על המקרקעין למנות נציגות פנימית או חיצונית ולקבוע את שכרה, ע”פ הוראות סעיף 77 ד’ לחוק המקרקעין, במידה והעניין הונח על שולחנו. (ראה בהמשך . . .)

חברי הנציגות – חשוב שידעו כל בעלי הדירות כי הנציגות הולכת להיכנס להרפתקה לא קלה, מאתגרת, וצרכנית של “זמן רב”. לכן במידה רבה החברים צריכים להיות משוגעים לדבר, אחראים מאד, ובעלי כושר התמדה עד להשלמת פרויקט “השיפוץ”.

מומחה – הנציגות תפנה למומחה (מהנדס / הנדסאי בניין מוסמך ומוכר, שמתמחה ובעל נסיון נרחב בתחום שיקום ואחזקת מבנים) שיכין מפרט טכני וכתב כמויות, שישקף את מכלול הליקויים הקיימים, ושנידרש בהם תיקונים.

הצעות מחיר – הנציגות תפנה לפחות ל – 3 קבלנים (לפחות) שמתמחים בתחומי העבודות המצויינות בכתב הכמויות, לצורך קבלת “הצעות מחיר” על בסיס מסמך אחיד, לצורכי השוואת מחירים.

האגודה לתרבות – כדאי להימנע מקבלת רשימת קבלנים סגורה מארגונים, אגודות ועמותות שונות, גם אם מושבם במשרדי העיריות, כדוגמת “תרבות הדיור”, כי מסתבר שלכולם יש עניין בדרך וצורה כלשהי. שווה לצפות ולהאזין לפרטים.

בדיקות – הנציגות תוודא באסמכתאות כי בפנייתה לקבלני שיפוצים הללו, שהינם בעלי רשיונות כדלהלן : (זו חובה ואחריות הנציגות לכך כלפי הדיירים).

א. תעודת “קבלן רשום” במשרד הבינוי והשיכון.

ב. מעסיק בשכר קבוע “מנהל עבודה מוסמך” שהוסמך ע”י משרד העבודה והכלכלה,

ג. בעל תעודה ואישורי “עבודות בגובה”.

ד. בעל “פוליסת ביטוח” תקפה (חבות מעבידים, צד ג’, במינימום 7 מליון ש”ח).

ה. המלצות – הנציגות תבקש רשימת ממליצים (מינימום 10 המלצות) מקבלנים מציעים, תוך ציון מס’ טלפון להתקשרות.

סגירת תפריט
לשיחה עם מנהל הפרויקטים
1-700-50-52-54